Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer. Forekomsten er økt ved høyere alder, hos idrettsfolk, hos personer med tett fottøy, og hos immunsvekkede pasienter.

Det er først og fremst negleplaten som angripes. Sopp bryter ned bestanddeler i neglen. Infeksjonen starter ofte ytterst eller på siden av neglen, og brer seg innover. Dette gir gulaktig misfarging. I starten er negleoverflaten glatt og jevn. Etter hvert blir neglens fremre del fortykket og løsner fra underlaget. Over tid kan hele neglen ødelegges. I noen tilfeller kan infeksjonen starte innerst på neglen, under neglebåndet, og bre seg utover. Ubehandlet over lang tid kommer det gjerne spredning til flere negler. I noen tilfeller er det samtidig soppinfeksjon i huden mellom tærne, rundt neglene eller i fotsålen.

Diagnostikk

Diagnosen stilles oftest på grunn av det typiske utseendet, men den kan forveksles med andre neglelidelser. Negleforandringer utløst av psoriasis, eksem med neglerotbetennelse eller forstyrrelser i negleveksten, kan til forveksling likne soppinfeksjoner. Dersom det overveies å behandle neglesoppen, anbefales i de fleste tilfeller å ta prøve fra undersiden av neglen for å få konstatert ved mikroskopi eller dyrkning at det faktisk foreligger soppinfeksjon.

Dersom du har brukt et soppmiddel, må det gå ca. fire uker før legen/fotterapeuten kan ta negleprøve for dyrkning av sopp.

Behandling

Fotterapeuten klipper og sliper neglen ned. Dette vil fremme sannsynlighet for et vellykket behandlingsløp, og er dessuten kosmetisk forbedrende.

Det finnes et utall av lokal behandlings midler uten resept, og medikamentell behandling ved tablettkur fra lege. Legen avgjør om det er tilrådelig/nyttig med en slik kur.

Det kan oppnås gode resultater ved lokalbehandling og oppfølging av fotterapeut.

Et stikkord vil uansett være tålmodighet, og man må beregne opp til ett år før man kan se det endelige resultatet.